SC CARMESIN SA Bucuresti
 
Sos Pantelimon Nr 1, Sector 2, 73381
 
Tel: 0421 252 03 55 Fax: 0421 252 76 86
 
General Info: office@carmesin.ro Vanzari: sales@carmesin.ro
 

 

RAPORTARI

Bugetul pe venituri si cheltuieli pentru anul 2024
Raport Cenzori
Raport Gestiune
CONVOCARE AGA
BILANT CARMESIN 2023
BILANT CARMESIN 2020
RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CARMESIN S.A. 2021
PROCURA AGA 2020
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariatilor S.C. CARMESIN S.A.
Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale
Regulamentul 2016-679 rectificat 23 mai 2018

 

Design by RsS